A A A

31.08.2016 - Podsumowanie doskonalenia zawodowego JRG za sierpień br.

W miesiącu sierpniu strażacy z JRG Nowy Tomyśl w ramach rozpoznania operacyjnego  rozpoznali obiekt Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.


Tematyką sierpniowych zajęć w ramach doskonalenia zawodowego było: doskonalenie technik z ratownictwa wysokościowego, doskonalenie technik uwalniania osób poszkodowanych z pojazdów, podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas działań wewnętrznych, prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacja poszkodowanych w miejscach trudno dostępnych oraz zajęcia z kwalifikowanej pierwszej pomocy.


W sierpniu zmiana III uczestniczyła w szkoleniu poświęconemu przeciwdziałaniu alkoholizmowi w służbach mundurowych.


Miesiąc sierpień to również działania w ramach akcji „Zgaś ryzyko”. Podczas trzech festynów przeprowadzono pokazy sprzętu pożarniczego oraz działań ratowniczych. Wygłoszono też pogadanki prewencyjne oraz pokazy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Prezentowane były czujki tlenku węgla i dymu.