A A A

Wydziały i komórki

Wydział  Operacyjno - kontrolno – rozpoznawczy


Naczelnik wydziału

bryg. inż. Dariusz Kapustka

Numer telefonu

[61] 22 20 664

Adres e-mail

dariusz.kapustka@psp.wlkp.pl

Technik

st. sekc. Marcin Kozica

Numer telefonu

[61] 22 20 666

Adres e-mail

marcin.kozica@psp.wlkp.pl

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego


Dyżurny operacyjny powiatu

st. kpt. Zbigniew Korbanek

Dyżurny stanowiska kierowania

st. ogn. Przemysław Beyer

asp. Marcin Mokrzycki

ogn. Marcin Kałużny

Dyspozytor

mł. ogn. Krzysztof Łodziński

Numer telefonu

[61] 22 20 671

Adres e-mail

kp-nowytomysl@psp.wlkp.pl

 

Sekcja ds. finansów


Główny księgowy

st. str. Zofia Urbańska

Numer telefonu

[61] 22 20 667

Adres e-mail

zofia.urbanska@psp.wlkp.pl

Specjalista

Marta Jarnot

Numer telefonu

[61] 22 20 663

Adres e-mail

marta.jarnot@psp.wlkp.pl

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno – kadrowych


Starszy technik

mł. ogn. Magdalena Świszcz

Numer telefonu

[61] 22 20 669

Adres e-mail

kppsptomysl@psp.wlkp.pl

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich i łączności

 

Stażysta

str. Adrian Rogozia

Numer telefonu

[61] 22 20 668

Adres e-mail

adrian.rogozia@psp.wlkp.pl

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych i informatycznych


Specjalista

Patryk Gawron

Numer telefonu

[61] 22 20 674

Adres e-mail

patryk.gawron@psp.wlkp.pl